Katil Balina Orka

Deniz Canlıları, Katil Balina Orka

Katil Balina Orka

Katil Balina (Orcinus Orca)

Orka olarak da bilinen katil balina bilinenin aksine balina ailesinden değil yunus ailesindendir ve bu ailenin en iri üyesidir. Tüm okyanuslara yayılmış olan popülasyon avladıkları ile tartışmasız olarak besin zincirinin en tepesindedirler. Dünyanın insanoğlundan sonra en büyük ve en zeki memeli avcısıdır. Av listesinde balık, fok, kuş, deniz kaplumbağası, köpek balığı ve balina yer almaktadır.

Katil balinanın en belirgin ve bilinen fiziksel özelliği sırtının siyah ve yan kısımları ve göğsü beyaz renkte olmasıdır. Erkek katil balinanın büyüklüğü 10 metreyi ağırlığı 6 tonu geçebilir. Dişiler erkek katil balinaya göre biraz daha küçük olsa da 8,5-9 metre boyu ve 5 tona yakın ağırlıkları ile oldukça ihtişamlıdır. Erkek katil balinayı dişiden ayıran en belirgin özelliği 2 metre uzunluğa erişebilen sırt yüzgecidir.

Karmaşık bir yaşam ilişkisine sahip olan katil balina anaerkil bir topluluk oluşturur. Ailenin reisi bir dişidir ve aile onun yavruları ve yavruların yavrularından oluşur. Gurubun üyeleri sadece yeme ve üreme işi için birkaç saatliğine guruptan uzaklaşırlar. Ortalama 90 yıl ömre sahip olan bireyler yakın aile üyeleri ile pod adı verilen sürü oluşturabilirler. Aile ve sürü aynı ses tonları ile ararlarında etkileşim kurarlar. Çıkardıkları bu ses etkileşimine aksan denir. Araştırmacıların son yıllarda yapmış oldukları araştırmalar neticesinde her sürünün farklı aksanlara sahip oldukları yani farklı diller kullandıkları tespit edilmiştir. Tarihte şimdiye kadar tespit edilen en büyük sürünün 49 üyesi bulunmaktadır.

Katil Balina Nasıl Avlanır?

Dünyanın biz insanoğlundan sonra en gelişmiş beynine sahip olan katil balinalar avının türüne ve konumuna göre farklı stratejiler geliştirebilirler. Bazen yetişkinlerin öğrettikleri ile karaya kadar çıkarak, bazen tam bir uyum içerisinde yapay dalga oluşturarak serbest buzullar üzerinde bulunan avlarını denize düşürerek, bazen uzun süreler avlarını yorucu bir kovalamaca ile takip ederek çok farklı avlanma metotları geliştirmişlerdir.

Kıyılarda bulunan fokları yatay olarak sahile ani ve sert bir atak düzenleyerek avlayan orka daha sonra çırpınarak tekrar suya döner. Bu saldırı birçok riski barındırırken en büyük tehlike hayvanın 6 tona yaklaşan gövdesinin kuma saplanmasıdır. Bunun sonucu ölümle neticelenebilir. Yakaladıkları avlarını ise ilk önce sert bir şekilde başını aşağı yukarı sallayarak sersemletir ve sonrasında açık denize götürerek gurubun diğer üyeleri ile paylaşırlar. Açık denizde ise alttan ani bir saldırı ile avını gerçekleştirir.

Buzul üzerine sığınan avını tam bir uyum içerisinde yüzerek dalga oluşturup buzulun üzerinden düşürmek suretiyle avlarlar.

Dünyanın en büyük canlısı olan mavi balinayı uzun ve yorucu bir takip sonrasında üzerine çullanarak suyun içerisinde tutar ne nefessiz kalmasına neden olarak avlarlar. Yaklaşık 30 metre boya ve 200 ton ağırlığa erişebilen balinanın sadece dilini yerler!

Küçük balıkların oluşturduğu sürüleri avlarken birkaç orka sürünün alt tarafından hava kabarcıkları çıkartarak bir çeşit hava duvarı ile çevreleyerek bu duvarın içerisine hapsederler. Bu yönteme atlıkarınca yöntemi de denmektedir. Sürünün diğer üyeleri sürüye saldırıp sert kuyruk darbeleri ile balıkları sersemletirler ve açık büfe sersemlemiş balık menüsü hazır olmuş olur.

Yine denizlerin en dikkat çekici balıklarından olan vatozları avlarken birkaç farklı teknik kullanabilirler. Bir orka vatoza hava kabarcığı gönderip deniz tabanından uzaklaşmasını sağlar ve diğer orka avını yakalar. Bir diğer yöntemde ise dik bir şekilde yukarıdan saldırarak avlarlar. Vatozun zehirli kuyruğundan korunma yöntemi ise oldukça ilginçtir. Saldırı kuyruktan başlar. Bir orka dikkatlice kuyruktan vatozu tutar ve ters çevirerek tonik hareketsizlik durumuna sokar veya diğer katil balina kuyruğundan tutulan vatozun kafasını ısırarak ölümüne sebep olur.

Denizlerin ve okyanusların bir diğer büyük yırtıcısı olan büyük beyaz köpek balığı dahi katil balina orkanın bulunduğu sularda kesinlikle bulunmak istemez. Karşılaşmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise büyük beyazın orka karşısında hiçbir şansı yoktur. Orka, büyük beyazın başına bir kuyruk darbesi vurur ve sersemlemiş olan büyük beyazı karını üst kısma gelecek şekilde ters çevirirler. Ters konuma gelen büyük beyaz tonik hareketsizlik denen bir nevi şok durumuna geçerler ve öylece hareketsiz kalırlar.

Daha önce de söylediğimiz gibi bizden sonra dünyanın en zeki yırtıcısı olan katil balina insanlar ile de etkileşim kurarlar ve teknelere yaklaşıp yemek istedikleri tespit edilmiştir.

Orka suların en zeki, hemen her ortama uyum sağlayan ve en acımasız, bir numaralı katilidir.

 

Üyeler "Katil Balina Orka" hakkında ne diyor?


İlk yorum yapan siz olun!

Yorum yazın